Club van 100

Wij zoeken donateurs die een boppeslach voor onze vereniging willen slaan door een kleine bijdrage over te maken op NL66 INGB 0005 8231 97 tnv KV Oer Alles Hinne ovv Club van 100.

Hiermee kunnen wij de voorzieningen treffen om onze kaatsvereniging op een goed niveau te krijgen.